top of page

Als leren niet vanzelf gaat.

manuel.jpg

Leren is leuk en vergroot het zelfvertrouwen van kinderen. Dat klinkt goed, maar wat als dat leren niet vanzelf gaat? Leren is vooral leuk als kinderen succes ervaren en als ze merken dat ze beter worden. En leren wordt dus ook steeds minder leuk als ze ontzettend hun best doen, maar het succes uitblijft. Als extra uitleg in de klas niet voldoende blijkt te zijn, kan remedial teaching uitkomst bieden. 

Remedial teaching is professionele begeleiding bij leerproblemen of leerachterstanden. Deze zaken kunnen grote invloed hebben op de motivatie, de resultaten en het zelfvertrouwen van kinderen. Remedial teaching is vooral gericht op de leerling en heeft tot doel zodanig te begeleiden dat hiaten in de leerontwikkeling worden opgespoord en weggewerkt, dat een leerachterstand wordt ingelopen of dat het kind ondanks een leerprobleem of -stoornis toch het onderwijs op de eigen school kan blijven volgen. Vaak worden hierbij specifieke materialen ter ondersteuning ingezet en wordt aangesloten bij de leerstijl die past bij het kind. Leerstrategieën zijn daarbij zeer belangrijk! Overleg en een goede samenwerking met alle betrokkenen, ouders, school, is belangrijk. 

foto 1 folder.jpg

Remedial Teaching

Deze lessen zijn afgestemd op de specifieke hulpvraag en richten zich voornamelijk op het leerproces. 

Rekenen
Lezen (technisch en begrijpend)
Spelling
Taal
foto%202%20folder.jpg

Trainingen

Uw kind kan terecht voor speciale trainingen, namelijk: 

bottom of page