top of page
alle teksten de baas.jpg

Alle teksten de baas!

begrijpend lezen

in 6 stappen

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Je hebt dit niet alleen nodig bij begrijpend lezen zelf, maar bijvoorbeeld ook om verbanden te kunnen leggen bij de verhaalsommen van rekenen. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Maar ook bij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur heb je begrijpend lezen nodig. Het is belangrijk dat je snapt waar een tekst over gaat zodat je de leerstof kunt onthouden en eigen kunt maken. Het is daarom heel belangrijk om een goede manier aan te leren om begrijpend te kunnen lezen. 

Om goed te kunnen begrijpen waar een tekst over gaat zijn achtergrondkennis, de woordenschat, het niveau van technisch lezen, de leesmotivatie en metacognitie van belang. Metacognitie is het proces dat zich op het gebied van reflecteren en beredeneren afspeelt in onze hersenen, het doorzien van de inhoudelijke samenhang.

alle teksten de baas 2.jpg

Inhoud training

‘Alle teksten de baas!’ is een methodiek om kinderen op een makkelijke manier met teksten om te leren gaan. In 6 stappen leer ik de kinderen hoe ze door teksten kunnen komen en deze te begrijpen en te onthouden. Door met kleuren te werken, krijgen de kinderen meer inzicht in de tekst. 

 

In 6 lessen van 1 uur en 15 minuten leert een kind een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan afgewisseld met leuke, leerzame spelletjes. 

Iedere week krijgt uw kind huiswerk mee naar huis om met het geleerde te blijven oefenen. Dit is ongeveer 3 keer per week 10 á 15 minuten oefenen. 

Wat leert uw kind in de training? 

  • Hij/zij leert nauwkeurig te lezen. 

  • Hij/zij leert hoe je in 6 stappen een tekst kunt overzien zodat de tekst beter wordt begrepen en daardoor beter wordt onthouden. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker de tekst navertellen en vragen beantwoorden over de tekst (ook die van de Citotoets!). 

  • Hij/zij leert nadenken over de tekst en zichzelf voortdurend vragen te stellen en zo verbanden te leggen. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht. 

  • Hij/zij leert de tekst te begrijpen, het voor zich zien in een plaatje en het in eigen woorden na te vertellen.

  • De woordenschat van uw kind wordt (nog) groter. 

  • Hij/zij leert wat je kunt doen als je een woord niet begrijpt. 

  • Hij/zij leert wat signaalwoorden en verwijswoorden zijn.

  • Hij/zij leert synoniemen in teksten vinden. 

  • Hij/zij leert omgaan met verschillende soort vragen zoals die van de Citotoets.

 

 

De training 'Alle teksten de baas' bestaat uit 6 bijeenkomsten van 9 minuten. 

Prijs: €240,- pp incl. materiaal

Maximaal 4 deelnemers

De training kan eventueel ook individueel gevolgd worden, neem contact op voor de mogelijkheden.

bottom of page