top of page
foto%202%20folder.jpg

Het RT-traject

Intakegesprek

 

Als u nadenkt over remediërende begeleiding voor uw kind, kunt u telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis en proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Tevens bekijken we eigen schoolwerk en resultaten van in het verleden afgenomen testen. 

 

Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of ik uw kind kan helpen. 

  • is dit het geval, dan bekijken we samen met u de mogelijkheden van begeleiding en formuleren we een hulpvraag. Hierna kan het RT-traject gestart worden. 

  • is dit niet het geval, dan kan ik u eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. 

Onderzoek

Het RT-traject start met een didactisch onderzoek naar de probleemstelling. Dit is nodig om een passend handelingsplan te kunnen maken. Het onderzoek kan bestaan uit toetsen, observaties en/of een diagnostisch gesprek met het kind. Als er een recent onderzoek beschikbaar is, zal er met de beschikbare onderzoeksgegevens worden gewerkt om tot een handelingsplan te komen. 

 

Handelingsplan

 

De bevindingen uit het onderzoek leiden tot een handelingsplan. Het handelingsplan vat het niveau van het kind, de te bereiken doelstellingen en de methodische aanpak samen. In een adviesgesprek lichten wij het handelingsplan toe. De vooruitgang van uw kind wordt aan de hand van dit plan aan het einde van de periode met u geëvalueerd.

 

Begeleiding

 

Na het opstellen van het handelingsplan zal de begeleiding beginnen. De begeleiding vindt plaats in wekelijkse behandelingen van een uur op een vastgesteld tijdstip. De begeleiding vindt plaats na schooltijd en in de praktijk zelf. Tijdens de begeleidingsuren zal er gewerkt worden in een veilige leeromgeving waarbij de begeleiding afgestemd wordt op de leerbehoefte van uw kind. Er zal daarbij gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma's. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee. 

 

Evaluatie

 

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd. In deze evaluatie wordt gekeken naar wat er is gebeurd en wat de resultaten van de begeleiding zijn. Op die manier blijven u en de school (met uw toestemming) goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat gewerkt blijven worden. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden. Maar in de meeste gevallen zal er een vervolg traject besproken worden. De evaluatie zal worden beschreven in een verslag. 

 

bottom of page