top of page
tarieven.jpg

Tarieven

Praktijk voor Remedial Teaching Volkel hanteert een uurtarief van € 50,00. Dit tarief is vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de

Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). 

Intakegesprek ................................................Gratis

Handelingsplan opstellen/evalueren...........€ 50,00 per uur

Onderzoek.......................................................€ 50,00 per uur

Remedial teaching..........................................€ 50,00 per les (waarvan 45 min. begeleiding en 15 min. voorbereiding/verslaglegging)

Gesprek met ouders/school..........................€ 50,00 per uur                

 

Trainingen

Alle teksten de baas! - groepstraining max. 4 personen.................................... € 240,00 p.p. (6 bijeenkomsten van 90 min.)

Alle teksten de baas! - individueel......................................................................... € 500,00        (10 bijeenkomsten van 45 min.)

 

LEREN LEREN basisonderwijs........................€ 225,00 (8 bijeenkomsten van 75 min.)

LEREN LEREN v.a. 12 jaar...............................€ 198,00 (3 bijeenkomst van 2 uur)

 

Na 5 lessen ontvangen ouders de factuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing.

 

Tafeltas

Een tas vol tafel spelletjes om alleen, in een tweetal of met het hele gezin te spelen. Alles gericht op de tafel die je nog wil oefenen. 

Kosten 1 week € 6,50  

Uw kind komt één keer per week naar de praktijk, afhankelijk van het handelingsplan. De begeleiding wordt individueel gegeven en duurt 45 minuten per keer. Na de les is er altijd 15 minuten ruimte voor vragen of het bekijken en bespreken van het werk van uw kind. 

 

De afgesproken lestijden zijn bindend en bij verzuim moeten de lessen doorbetaald worden. De tijd is namelijk gereserveerd voor een langere periode. Indien er één dag van tevoren wordt afgezegd, kan er naar een vervangende tijd gezocht worden. Er worden geen lessen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs. 

 

De kosten zijn over het algemeen voor de ouders zelf. Er zijn soms echter gevallen waarbij de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of een persoonsgebonden budget. 

bottom of page